Anthony, would you go downstairs and wait for me?

Všechni lidé odcházející z místnosti